Category: 跑遊元朗感謝文

0

跑遊元朗感謝文 (6) - 多謝鲁豆

跑遊元朗的感謝文,遇上這一篇北京讀者鲁豆,所寫的文章《他,跑着跑着,游出了一个真实香港的模样》,她描述我: 「有时男子 之 Tere 🏃。他,叫 Tere, 2010年开始,跟跑友H一起跑游元朗,并记录元朗各地历史建筑。过去9年,一共跑过140多个村落,写下了200多篇的游记,发布在blog上。 最初,Tere 约朋友一起跑步,跑着跑着觉得有点无聊,恰好看到古物古迹办事处的历史建筑物清单,发现元朗有200多栋历史建筑,对景点背后的历史故事产生了兴趣。」

1

跑遊元朗感謝文 (5) - 多謝 Unfoldhk

跑遊元朗 感謝文(5),多謝《Unfoldhk》藉著分享錦田亞李一篇文章,讚美這裡的文字記錄,請大家多多支持《Unfoldhk》,這一位年青人走遍元朗屯門等地,亦探訪多個香港老字號,將珍貴的歷史保存。 《Unfoldhk》說:「錦田亞李洋服店專訪。跑遊元朗我真心服,非常有心用文字紀錄元朗,在坊間我想不到二人。Pls like 跑遊元朗。」

0

跑遊元朗感謝文 (3) - 商業電台朱薰之你好o野​《有你最Whole》介紹

跑遊元朗感謝文(3),繼今年年初(2018)香港電台編導何麗芬在《街角有樂》電視節目採訪,這一次要感激商業電台朱薰主持之 你好o野​《有你最Whole》邀請,才有機會再次走到廣播道,分享「跑遊元朗」的經歷,在錄音室裡跟朱薰和錄音師對話是很開心的,要多謝跑友李學義 Hut 在這七年間一起去探索元朗的歷史和故事,也要多謝各位元朗區的長輩向我毫無保留地分享他們的故事,還有各前輩們把一些珍貴的經歷分享,才能夠把遊記內容充實,匯集成這一些元朗的故事。 有你最Whole 說到《有你最Whole》之訪問,請大家請支持朱薰這個節目之餘,這不能不感謝《錦田壁畫村》的郭郭老師的推薦,在節目中未及道謝,要在這裡補上一份感激。希望有機會的話,可以與你一起,記錄更多元朗的遊記和故事。 朱薰在 《有你最Whole》是這樣介紹寫的:「自從搬咗入元朗之後,Tere周末時就約埋中學同學圍住元朗周圍跑,跑跑下跑出個情意結來,就紀錄低好多有關元朗嘅景點、事情,寫成網誌,就出現咗 跑遊元朗 喇~ 試過俾狗追、試過搵唔到啲地方,但係Tere都堅持繼續跑遊元朗,希望將佢愛嘅呢個地方介紹俾更多嘅人~」,多謝朱薰。 → 伸延閱讀:朱薰有你最Whole -專訪跑遊元朗

3

跑遊元朗感謝文 (1) - 香港電台《街角有樂》介紹

跑遊元朗,感謝香港電台節目《街角有樂》訪問跑遊元朗,作為第二集節目介紹元朗區代表人物,幾年間邊跑邊寫邊紀錄,用跑步遊鄉郊,去介紹沿路的古樹、古宅、祠堂、古井、書室等,去認識元朗歷史,節目中另一位受訪人物是一位傳統婚嫁大妗姐。 節目在 2017年1月24日(星期二)晚上在港台電視 31 播映,體驗到港台節目制作認真,由拍攝至場影,由鏡頭要求以至主持每一句說話。感謝兩位主持人健朗及思諺,特別在大寒冷的週未早上一起跑遊元朗的健朗,節目助理 Jasper,幾位未認識名字的制作人員和攝影師,最要感激是編導何麗芬,相信她閱讀了所有跑遊元朗文章,去設計整個節目及訪問流程。另外,節目裡主持人所講的元朗及鄧氏歷史,包括每句說話的關鍵字眼,皆是由她準備妥當。

0

跑遊元朗感謝文 (2) - 我們的時光 memories 介紹

跑遊元朗,感謝 Facebook 上面一個新專頁《我們的時光 memories》介紹了《跑遊元朗》網誌專頁,一直以來,還要多謝大家支持以及分享故事。 《我們的時光 memories》介紹: 「最近168小編喺寫有關元朗嘅大小事嗰陣都會去一啲介紹元朗嘅專頁搜集資料,發現原來有好多類似嘅專頁,但各有特色,跑遊元朗就係其中一個。由於自己係一個馬鞍山人,極其量都只可以講自己係新界北人士,同新界西拉上少許關係,總係覺得開設元朗專頁嘅人好利害,特別呢個專頁會搵到一啲歷史人物,好詳細咁講關於一個地方嘅過去係點,以前嘅元朗又係點,如果有心機撳入去佢嘅網誌你就會明! P.S.: 佢影好多好靚嘅相,會勾引到人想去嗰個地方嘅意欲 飄」